Sigurnost

Kako se koriste podaci?

Svi podaci dobiveni u procesu registracije čuvaju se i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te su spremljeni na sigurnom serveru. Osobni podaci dobiveni tijekom registracije i ispunjavanja uvodnog upitnika koriste se za izbor članova za sudjelovanje u pojedinom istraživanju članovi se biraju na temelju svojih karakteristika: spola, dobi, mjesta stanovanja, korištenja pojedinih proizvoda ili usluga i sl.

Kako se koriste odgovori u upitnicima?

Svi odgovori u upitnicima su anonimni te se obrađuju skupno, tj. za sve članove koji su ispunili upitnik. Pojedinačni odgovori člana se nikad ne prosljeđuju trećim osobama i u rezultatima istraživanja nije ih moguće povezati s Vašim osobnim podacima. Sam prijenos podataka tijekom ispunjavanja upitnika je zaštićen sigurnim kodom.

Što se događa nakon prekida članstva?

Odustajanjem od članstva automatski i bez mogućnosti vraćanja se brišu svi podaci o Članu i skupljeni bodovi.